رنگ بندی قطعات رنگ فابریک موجود 

بدنه ها در 4رنگ  اصلی   خاکستری  سفید مشکی ونقره ای که موجود میباشد و رنگ های سفارشی که قطعات انان به شدت کم یاب است تقسیم میگردد

شرکت ایران خودرو رنگ ها با کد های زیر و پسوند لاتین که در اخر کد رنگ به کار میرود 

رنگ سفید با کد رنگ اصلی  29020  با پسوند های لاتین C/G/T/Z/K/R

رنگ مشکی باکد رنگ اصلی69995با پسوند های لاتینC/R/T/Gکه رنگ 69995Cعمومیت بیشتری دارد

رنگ نقره ای با کد رنگ اصلی 67902با پسوند لاتین C/G/T

رنگ خاکستری با کد رنگ اصلی 67915/67985/وپسوند لاتین G/C/K/T

شرکت سایپا 

سفید 1160507/1160501/1150501/1150872/1150502

خاکستری 509/504/494

مشکی 229/224

نقره ای 779/724

پارس خودرو

سفید ov369