فروشگاه بدنه رنگ فابریک توکلی

اماده عرضع محصولات رنگ فابریک به تمام نقاط کشور

بابهترین کیفیت ونازلترین قیمت ها میباشد

به دلیل تعقیرات زیاد در قیمت شرکت ایران خودرو وسایپا وتفاوت قیمت دررنگ قطعات تمامی قیمت ها رابه روز استعلام کنید

قیمت روز اتاق پراید 1400برای دیگر قطعات خودرو ها تماس بگیرید

قیمت اتاق کامل پراید18500میلیون ستون جدید درجه یک

قیمت اسکلت اتاق درجه یک ستون جدید7میلیون درجه یک

قیمت اتاق پراید 18500میلیون ستون قدیم درجه یک

قیمت اسکلت اتاق پراید7500 ستون قدیم درجه یک

قیمت اتاق 132  سفید 18500 ستون جدید

قیمت اسکلت اتاق 132 ستون جدید7500

اتاق های فوق کف بریده و فاقد نامه هستن

برای استعلام  بیشتر اتاق و اسکلت پراید در واتساپ پیام  دهید

باتشکرمدیریت بورس بدنه رنگ فابریک توکلی