ارسال محصولات

کلیه محصولات قطعات رنگی اعم از فابریک استر و رنگ کوره ای از حساسیت بالایی برخوردار میباشد

محصولات ارسالی به دو نوع فروخته شده که شامل اتاق یا اسکلت ویا قطعات تک میباشد

اتاق کامل 

اتاق کامل در تهران با جرثقیل های شهری و به شهرهای دیگر با خاور های بین شهری که بیمه وبارنامه دارند حمل میشود

قطعات تک داخل تهران یا شهرهای نزدیک توسط وانت و به شهر های دور با بسته بندی شدن قطعه توسط مشماء وکیوم شده و خدمت مشتریان در سراسر کشور ارائه میگردد

ارسال اتاق کامل با بیمه و بارنامه معتبر