اسکلت اتاق ونوع خرید ونحوه استفاده ان 

در برخی از تصادفات شدت ان به حدی شدید نیست که ملزم به تعویض اتاق کامل شویم یعنی قطعاتی از خودرو سالم مانده و میشود از انان مجدد استفاده کرد
یعنی درب یا قطعه ای از ان سالم است
به خرید اسکلت اقدام میکنن
نحوه خرید اسکلت در صفحه اول توضیح داده شده وشبیه اتاق کامل است

اسکلت 206

شرکت ایران خودرو /اس دی.هاچبک

رنگ بندی

سفید/مشکی/خاکستری/

اسکلت207

شرکت ایران خودرو /اس دی.هاچبک

رنگ بندی

سفید/مشکی/خاکستری/

اسکلت پارس

شرکت ایران خودرو

رنگ بندی

سفید/مشکی/خاکستری/

اسکلت207

شرکت ایران خودرو /اس دی.هاچبک

رنگ بندی

سفید/مشکی/خاکستری/

اسکلت کوییک

شرکت سایپا

رنگ بندی

سفید/مشکی/خاکستری/

اسکلت 206

شرکت ایران خودرو /اس دی.هاچبک

رنگ بندی

سفید/مشکی/خاکستری/

اسکلت207

شرکت ایران خودرو /اس دی.هاچبک

رنگ بندی

سفید/مشکی/خاکستری/

اسکلت پارس

شرکت ایران خودرو

رنگ بندی

سفید/مشکی/خاکستری/

اسکلت دنا

شرکت ایران خودرو /دنا_دناپلاس

رنگ بندی

سفید/مشکی/خاکستری/

اسکلت پراید

شرکت سایپا/151_132_111_131

رنگ بندی

سفید/مشکی/خاکستری/