خریداتاق شرکت ایران خودرو 

اتاق های ایران خودرو هنگام خرید از شرکت وثبت سفارش  احتیاج به مدارک کامل که شامل سند کمپانی /برگ سبز/کارت خودرو /مجوزهای لازم که از تعویض پلاک دریافت کرده اید دارد

تمام مدارک فوق هنگام سفارش الزامیست درصورتی که کارت خودرو/برگ سبز/یا سند کمپانی شمامفقودشده فروشگاه اقدام بع اگهی نمودن وارسال به شرکت مینماید

 خریداتاق شرکت سایپا

اتاق های سایپا به دو نوع به فروش میرسد

با مجوز که مراحل ان شبیه به ایران خودرو هستن که توسط فروشگاه درخواست در شرکت سایپا ثبت واتاق به شما تحویل میشود

بدون مجوز که به صورت انلاین باپرداخت وجه خدمت شما تحویل میگردد که فاکتور نداشته وفروشگاه پس از فروش هیچ گونه جواب گویی را در قبال تعویض ان به عهده نمیگیرد

مدارک مورد نیاز برای خرید اتاق به شکل قانونی

درخواست مجوز از پلیس راهور 

سند کمپانی 

برگ سبز 

کارت خودرو