تفاوت بین قطعات رنگ فابریک بارنگ کوره ای که به سفارش مشتری انجام میشود

رنگ فابریک کارخانه 

برای جلوگیری از کاهش قیمت خودرو های صفر و مدل بالابعد تصادفات ملزم بع تعویض ان قطعه میباشیم

فروشگاه بدنه رنگ فابریک توکلی با خرید اتاق کامل از شرکت ایران خودرو وسایپا اقدام به عرضه بدنه خودرو رنگ فابریک کارخانه به صورت قطعات تک واتاق کامل

نموده است قطعات تک از روی اتاق باز شده باتضمین فابریک بودن ودارای فاکتورمعتبر وگارانتی فابریکی محصول میباشد به شکلی که محصولی که از فروشگاه

خریداری میفرمایید نشانه گزاری وخدمت مشتریان عرضع میگردد

تفاوت وقابلیت تشخیص رنگ فابریک ازکوره ای 

عده ای از مشتریان ترس از این که فروشندگانی در بازار هستن که عرضع جنس های غیر اصلی به جای فابریک وقصد کلاهبرداری از انان را داشته باشند

درفروشگاه توکلی کلیه محصولات گارانتی فابریکی وفاکتوردارد ولی کاشناسانی در بازار هستن که تخصص ان را دارا  هستن که قطعه فابریک رو از غیر فابریک

تشخیص میدهند چون از نشانه های فابریکی اطلاع دارند اما راهکاری ساده تر برای مشتریان وجود دارند رنگ فابریک درمقابل انوان مواد پاک کننده رنگ از مقاومت

خاصی برخوردار میباشد برای تست رنگ فابریکی قطعه   خریداری شده از تینر 20 هزار برای ازمایش فابریکی قطعه خریداری شده از فروشگاه بدنه رنگ فابریک

توکلی استفاده نمایید

قطعات رنگ کوره ای که به سفارش مشتری اقدام به عرضع میگرد

در خودرو هایی بارنگ خاص و خودروهایی که مدل پایی دارن وحتی خودو های مدل بالایی دارن استفاده از رنگ کوره ای به مشتریان محترم پیشنهاد میشود البته باید

گفت که رنگ فابریک حتی باداشتن قیمت بالا تر از کیفیت بسیار بالاتر وزیبایی خاصی برخوردار میباشد ولی عده ای هستن که فابریک بودن قطعه برای انها مهم

نیست ویا قطعه مورد نظر انان یافت نمیشود که اقدام به خرید محصولات بارنگ کوره ای مینمایند