فروشگاه بدنه رنگ فابریک توکلی

اماده عرضع محصولات رنگ فابریک به تمام نقاط کشور

بابهترین کیفیت ونازلترین قیمت ها میباشد

به دلیل تعقیرات زیاد در قیمت شرکت ایران خودرو وسایپا وتفاوت قیمت دررنگ قطعات تمامی قیمت ها رابه روز استعلام کنید

قیمت روز اتاق پراید 1401برای دیگر قطعات خودرو ها تماس بگیرید

قیمت اتاق کامل پراید22500میلیون ستون جدید درجه یک

قیمت اسکلت اتاق درجه یک ستون جدید8میلیون درجه یک

قیمت اتاق پراید 22500میلیون ستون قدیم درجه یک

قیمت اسکلت اتاق پراید8000 ستون قدیم درجه یک

قیمت اتاق 132  سفید 22500 ستون جدید

قیمت اسکلت اتاق 132 ستون جدید8میلیون

اتاق های فوق کف بریده و فاقد نامه هستن

برای استعلام  بیشتر اتاق و اسکلت پراید در واتساپ پیام  دهید

باتشکرمدیریت بورس بدنه رنگ فابریک توکلی