فروشگاه بدنه رنگ فابریک توکلی

اماده عرضع محصولات رنگ فابریک به تمام نقاط کشور

بابهترین کیفیت ونازلترین قیمت ها میباشد

به دلیل تعقیرات زیاد در قیمت شرکت ایران خودرو وسایپا وتفاوت قیمت دررنگ قطعات تمامی قیمت ها رابه روز استعلام کنید

قیمت روز اتاق پراید 1400برای دیگر قطعات خودرو ها تماس بگیرید

قیمت اتاق کامل پراید 14میلیون ستون جدید درجه یک

قیمت اسکلت اتاق درجه یک ستون جدید6500 درجه یک

قیمت اتاق پراید 16 میلیون ستون قدیم درجه یک

قیمت اسکلت اتاق پراید7500 ستون قدیم درجه یک

قیمت اتاق 132  سفید 15500 ستون جدید

قیمت اسکلت اتاق 132 ستون جدید7500

اتاق های فوق کف بریده و فاقد نامه هستن

اتاق های پراید 132/131 با نامه درجه یک هلو گرام دار 22 میلیون تومان

برای استعلام  بیشتر اتاق و اسکلت پراید در واتساپ پیام  دهید

باتشکرمدیریت بورس بدنه رنگ فابریک توکلی