بورس بدنه رنگ فابریک خودرو 

توکلی

فروشنده انواع قطعات رنگ فابریک بدنه خودرو

استعلام قیمت
توضیحات فروش اتاق کامل

توضیحات

با افزایش تعداد خودرو درخیابان های کشور تعداد تصادف های رانندگی بیشتر شده ولی با افزایش قیمت خودرو در بازار مالکین غیر خسارت های ناشی از تصادفات پس از تعمیر خودرو هنگام فروش با مشکلاتی مانند نبود مشتری و کاهش قیمت شدید هنگام فروش روبرو خواهند شد

بورس بدنه رنگ فابریک توکلی

برای جلوگیری از کاهش قیمت خودرو شما پس از تصادفات

اقدام فروش کلیه قطعات بدنه خودرو های شرکت ایران خودرو   و شرکت سایپا به صورت بدنه فابریک نموده است

گارانتی محصولات

کلیه محصولات فروشگاه دارای تضمین فابریک بودن قطعه ورنگ میباشد و اجناس با فاکتور معتبر خدمت مشتریان ارسال میگردد

دسته بندی کلی محصولات

اتاق وبدنه کامل خودرو رنگ فابریک

اتاق کامل پراید 131 /132/111/151اتاق کامل 206/اتاق کامل 207/اتاق کامل پارس /اتاق کامل سمند /اتاق کامل405/اتاق کامل دنا /اتاق کامل ال90/اتاق کامل رانا

اسکلت اتاق کامل(اتاق کامل بدون کاپوت جلو گلگیرودربها)

اسکلت اتاق206 /اسکلت اتاق 207/اسکلت اتاق سمند/اسکلت اتاق دنا / اسکلت اتاق 405/اسکلت اتاق پارس /اسکلت اتاق پراید 132.111.131.151/اسکلت اتاق رانا

قطعات رنگ فابریک بازشده ازروی اتاق فابریک کارخانه

کاپوت جلو درب جلو درب عقب درب صندوق عقب

کاپوت 206 /کاپوت207/کاپوت سمند/کاپوت دنا/کاپوت پراید

درب جلوراننده/درب جلو شاگرد/گلگیر جلو /درب صندوق عقب

شاسی های جلو خودرویا(قسمت جلوخودرو)

شاسی جلو207/206/سمند/دنا/پراید 131.132.111.152/ال90/ 405/پارس/سورن/ساندرو/اچ سی کراس/سراتو/ساینا/تیبا/کوییک

معرفی خودرو هایی که قطعات آنها در فروشگاه موجود میباشد

کاپوت ال 90 فابریک

اتاق کامل 207 سفید/کاپوت جلو 207/درب207 سفید/گلگیر207 سفید/درب صندوق 207 سفید/اسکلت اتاق 207 سفید

اتاق کامل دنا سفید/کاپوت جلو دناسفید/درب دنا سفید/گلگیر جلو دنا سفید/درب صندوق عقب دنا سفید /اسکلت اتاق دنا سفید

اتاق کامل 405/slx/پارس سفید

کاپوت جلو405.slx.پارس سفید /درب405.slx.پارس سفید /گلگبرجلو405.slx.پارس سفید /درب صندوق عقب405.slx.پارس سفید /اسکلت اتاق405.slx.پارس سفید

اتاق کامل تیبا سفید/اتاق سایناسفید/کاپوت جلو تیبا وسایناسفید /گلگیر جلو تیباوسایناسفید/درب صندوق تیبا وسایناسفید /درب تیبا وسایناسفید /اسکلت اتاق تیبا وسایناسفید

اتاق کامل سمند ال ایکس سفید/کاپوت جلوسمند ال ایکس سفید/درب سمند ال ایکس سفید/گلگیر جلو سمند ال ایکس سفید /درب صندوق سمند ال ایکس سفید/اسکلت اتاق سمند ال ایکس سفید

اتاق کامل 131/132/111/151سفید

کاپوت جلوپراید سفید /درب پرایدسفید/گلگیر جلو پراید سفید/درب صندوق عقب پراید سفید/اسکلت اتاق پراید سفید

اتاق کامل ال90سفید/کاپوت جلو ال90 سفید/درب ال90سفید/گلگیر ال90 سفید/درب صندوق ال90سفید/اسکلت اتاق ال90 سفید

اتاق کامل کوییک سفید/کاپوت جلو کوییک سفید/درب کوییک سفید/گلگیرجلوکوییک سفید/درب صندوق کوییک سفید/اسکلت اتاق کوییک سفید

اتاق کامل سراتوسفید/کاپوت جلو سراتو سفید/درب سراتوسفید/گلگیرجلو سراتو سفید /درب صندوق عقب سراتو سفید

اتاق کامل ساندرو سفید/کاپوت جلو ساندرو سفید/درب ساندرو سفید/گلگیر جلو ساندرو سفید/درب صندوق ساندرو سفید/اسکلت اتاق ساندرو سفید

اتاق کامل برلیانس/اتاق کامل اچ سی کراس/کاپوت جلوh30کراس وبرلیانس/درب h30کراس وبرلیانس سفید/گلگیر جلوh30کراس وبرلیانس سفید /درب صندوق عقبh30کراس وبرلیانس سفید /اسکلت اتاقh30کراس وبرلیانس سفید

اتاق کامل راناسفید /کاپوت جلو رانا سفید /درب رانا سفید/درب صندوق رانا سفید/گلگیر جلو رانا سفید/درب صندوق عقب رانا سفید