معرفی فروشگاه بدنه رنگ فابریک خودرو

فابریک توکلی 

فروشگاه بدنه رنگ فابریک توکلی یکی از بزرگترین فروشندگان بدنه رنگ فابریک خودرو در ایران در سال 1383 احداث گردید

این فروشگاه با هدف فروش قطعات رنگ فابریک خودرو به مشتریان محترمی که قصد جلو گیری از کاهش قیمت خودرو خود را پس از تصافات را دارند احداث گردید

هدف از احداث این فروشگاه اینترنتی حذف واسطه ها وعرض مستقیم محصولات به خریداران میباشد

اتاق  های کامل رنک فابریک کارخانه

اسکلت اتاق رنگ فابریک

قطعات بدنه رنگ فابریک کارخانه

قطعات برشی

پر فروش‌ترین‌ها

تمام قطعات رنگ فابریک کارخانه